วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หากท่านใดสนใจติดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ID line: @774gnsza