วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแนบทางการบันทึกและการประกาศแผนการขัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่เอกสารที่แนบหรือ ID Line: @774gnsza

เอกสารแนบ