วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนทั่วประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2567 ได้จัดโครงการ 3 โครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจเป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนทั่วประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2567 ได้จัดโครงการ 3 โครงการ