วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ITA65>>– ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ITA65จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)