วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย RT NT O-Net

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำาเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องเสนอเพื่อทราบแลพิจารณาดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมในการยกผลการทดสอบระดับชาติ RT NT O-Net ประจำปี 2565
2.การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
3.การสนับสนุนงาน Pakthongchai Run for Child 2023 “สายน้ำ เขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2
4.เสนอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ
5.การกำหนดการจัดกิจกรรมงานวิชาการของสมาคมฯ การทดสอบชิงเหรียญการแข่งขัน คิดเลขเร็ว กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 และการทดสอบชิงเหรียญ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2566