วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 2565 อ.ปักธงชัย
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 2565 อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ตรวจเยี่ยม สอบถาม รับฟังรายงานจากประธานสนามสอบ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูผู้นำนักเรียนมาสอบ ยังสนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ ร.ร.สะแกราชวิทยาคม ,ร.ร.บ้านปลายดาบ และโรงเรียนชุณหะวันวิทยาคาร