วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ(Post-RELC Saminar) ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ(Post-RELC Saminar) ประจำปี 2566

ด้วยสถาบันภาษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ซีมีโอ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบพมาร้อมนี้ 022885592