วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.นครราชสีมา

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 11 มี.ค.2566 นายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมี นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และวิทยากรระดับประถมและปฐมวัย ทำให้การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี