วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.เสิงสาง
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.เสิงสาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ทั้งยังเน้นย้ำให้ครูพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีวินัยในตนเอง มีความเป็นระเบียบ ตลอดจนรักษาสุขอนามัยของตนเองได้เป้นอย่างดี