วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.๑๓)ด้าน 1-2
สพป.นครราชสีมา

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.๑๓)ด้าน 1-2

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายขวัญชัย เรืองกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคทราย คณะกรรมการผู้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว.๑๓) ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีนายดอกคูณ ยกกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา