วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ โดยบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด หากท่านใดสนใจสมใจติดต่อสอบถามได้ที่ 087-5177997 สามารถดูละเอียดได้ที่หน้าป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ