วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการอบรมพัฒนาตนเองรุ่น 2/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาตนเองรุ่น 2/2565

ด้วย โรงเรียนไอเวิลด์ (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานการศึกษาเอกชน) ขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการพัฒนาตนเองรุ่น 2/2565 โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะ” หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้