วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>พิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่
สพป.นครราชสีมา

พิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พัฒนาครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ มีความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสม ในหน้าที่ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สู่ครูมืออาชีพ เพื่อรับทราบทิศทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เรียกบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย วิชาเอกเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา และ วิชาเอกสังคมศึกษา รวมทั้งสิ้น 26 ราย ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา