วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (อ่างหิน 2) ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา