วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอ.ครบุรี/หัวหน้า ศปก.อ.ครบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอ จนท.สสอ.ครบุรี จนท.ทต.แชะ และคณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โรงเรียนบ้านแชะ ในการตรวจได้มุ่งเน้นบริเวณโรงอาหาร การปฏิบัติตนของผู้ประกอบอาหาร การนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน การทำกิจกรรมภายใต้มาตรฐานการป้องกัน covid-19

ใส่ความเห็น