วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางนภาพรรณ นาดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (อาคาร ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา