วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566
สพป.นครราชสีมา

นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเบ็ญจพล แสงภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายแสงเพ็ช ทองไช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสะเดา นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เน้นย้ำเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 มีโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย
1.โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย
2.โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
3.โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง
4.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
5.โรงเรียนบ้านซับสะเดา
6.โรงเรียนอนุบาลครบุรี