วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School mis)
สพป.นครราชสีมา

อบรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School mis)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการเขียนบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา