วันจันทร์, มิถุนายน 5
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น
สพป.นครราชสีมา

เปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายวิวัฒน์ สิรพัชน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกิจกรรมการสอนออนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ และกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบ็ญจมิตรธงชัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น