วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น