วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองตะแบก
สพป.นครราชสีมา

ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองตะแบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้เยี่ยมดูกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบปะครู และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) อย่างเคร่งคัด เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลกรในโรงเรียนปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว

ใส่ความเห็น