วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะผู้เรียน (Growth Mindset)
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะผู้เรียน (Growth Mindset)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองดีด้วยกรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องกับทักษะ คุณลักษณะความสามารถ กลุ่มพัฒนาครูฯประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทร.044242447 โทรสาร.044244464

ใส่ความเห็น