วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ด้วยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นหลักสูตรการอบรพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.045321764 -0801695437 โทรสาร 045285631

ใส่ความเห็น