วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 021419717 และนางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ โทรศัพท์ 021419698 เจ้าหน้าที่หลักสูตร สำนักบริการวิชาการ โทร.021419717 โทรสาร 021438179

ใส่ความเห็น