วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ด้วยการร่วมมือจัดอบรม หลักสูตร “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS & MIS ด้วยแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นประเด็นท้าทายข้อตกลง PA ที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและแบบผสมผสาน” โดยการจัดอบรม 2 แบบ คือ 1. แบบออนไลน์ จัดอบรมฟรี สัปดาห์ละครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง 2.แบบออฟไลน์ 1 วัน มีค่าลงทะเบียน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 094-4355951 และตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น