วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้วยศูนย์การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำรหับข้าราชการ พนักานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ หากท่านใดมีความสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สพป.นม.3