วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณตรวจคัดกรองนักเรียน ม.ต้น ด้วย ATK
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณตรวจคัดกรองนักเรียน ม.ต้น ด้วย ATK

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปักธงชัยรพ.สต.บ้านดู่ และ รพ.สต.บ้านพระเพลิง เข้าตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 214 คน และข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน ผลการตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) #ผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ทุกคน และในวันที่ 9-10,12 พฤศจิกายน สาธารณสุขอำเภอปักธงชัยจะตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK)ในระดับชั้น อนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครบ 100% ในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลโควิด โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

ใส่ความเห็น