วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.วังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.วังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรอำเภอวังน้ำเขียว ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา

ใส่ความเห็น