วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

ตามที่สาขาวิชาการาอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 1 เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โครงการฯ สำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตร โครงการศึกษาพิเศษ ในปีการศึกษา 2565

หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่และเอกสารที่แนบมานี้ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร02-310-8347 ,02-310-8335

ใส่ความเห็น