วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการวิ่งการกุศล สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง
สพป.นครราชสีมา

โครงการวิ่งการกุศล สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ เขียนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการวิ่งการกุศล PAKTHONGCHAI RUN FOR CHILD 2022 สายน้ำ เขื่อนเขา เพื่อน้อง จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน จัดตั้ง เป็นกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดตั้งเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อ การศึกษา

ใส่ความเห็น