วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.เสิงสาง
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.เสิงสาง

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ผู้อำนายการกลุ่มศึกษานิเทศก์ นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนสนามสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2564 อำเภอเสิงสาง ประกอบด้วย 4 สนามได้แก่
1.โรงเรียนท้าวสุนารี(2521)
2.โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
3.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
4.โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

ในการนี้ทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น