วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่รุ่น 1 (วศ.ม.) ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันเพื่อใชเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรอกข้อมูลตาม QR Code ที่พร้อมมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น