วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา” สพฐ. 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา” สพฐ. 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ” แบบห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนไอเวิลด์ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ตามเอกสารดังที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0990974488 (ดร.สีวิกา อนันธวัช)