วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอรบมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้กำหนดจัดโครงการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 097-9191001 หรือรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k