วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ปี 2565 ครั้งที่ 3
จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ปี 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3