สพป.นครราชสีมา

การทดสอบระบบการประเมิน RT E-EXAM

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.ฐิตารีย์ จุฑางกูร ศน.ปาริชาติ สมบูรณ์ ศน.ส...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEA...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีมอบหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นางมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมในพิธีมอบหนังสือ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอวังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประกวดรางวัล OBEC Awards

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ” นครธรรมเกมส์ “

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - ก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบระดับชาติ NT และ RT

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน...

Read More
สพป.นครราชสีมาไม่มีหมวดหมู่

การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติ Korat Band Of Thailand 2024 (KBOT2024)

โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับความสามารถ เหรียญทอง ด้วยคะแนน 85.90 ในการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติ Korat Band Of Thailand 2024 (KBOT2024) ชิงถ้วยรางวัลพระ...

Read More