จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bid...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มชมตะวัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจําปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมใหม่คุณ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู

ด้วยสถาบันนวัตกรรมและวิจัยเพื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการเชิงปฏิบัติการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คศ.4" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพน...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2566

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ. คือหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรี...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ดำเนินโครงการวิจัยติดตามและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2565โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาดบ้านราษฎร์พัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา นำทีมโดย นายจารุพันธ์ สุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขัยรถยนต์ ประกาศผลการคัดเลือกดาวน์โหลด ...

Read More