วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 หากมีข้าราชการครูผู้สนใจ สามารถสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ www.edu.chula.ac.th หรือสอบถามได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้หรือดูได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.นม.3