ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันไอเวิลด์หน่วยพัฒนาครูรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน" หากท่านใด้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาฯ โทร066-0518918 สมาพันธ์แฟตฟอร์มการศึกษาดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัย 12 สิงหาคม

วันนี้ 12 ส.ค.66 เวลา 18.00 น.  นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ชาวอำเภอครบุรี โดยมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน ในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More