รายงานการประชุมผู้บริหารไม่มีหมวดหมู่

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2566

ระเบียบวาระการประชุมรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันไอเวิลด์หน่วยพัฒนาครูรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัย 12 สิงหาคม

วันนี้ 12 ส.ค.66 เวลา 18.00 น.  นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 44 โรงเรียน สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 3 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More