วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมพัฒนาสถาบันพัฒนาครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาสถาบันพัฒนาครู

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.หักสูตรในการอบรมพัฒนาดังนี้ 1. การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ โดยสถาบันพัฒนาครู 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณ2565 หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือโทร 022885635