วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา มีประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 020395592 ,5595 หรือ Line : @966xulgw