วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ฯ โดยใช้ CTS Leaning+ PLC (กลุ่มที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้กำหนดการออกนิเทศครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น