วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43”

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 17- 20 ตุลาคม 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบZOOM หากท่านใดสนใจสามารถสมัครหรือเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าวได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้