วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรม

ด้วย โรงเรียนไอเวิลด์ สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานการศึกษาเอกชนขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาใดที่สนใจสมัครโครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษ ที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ" แบบออนไลน์ห้องเรียน I-ROOM (ZOOM) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับครูทุกคน หากท่านใดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรืสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0990974488 (ดร.สีวิกา อนันธวัช)

ใส่ความเห็น