วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)
สพป.นครราชสีมา

โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านซับเต่า เพื่อชี้แจง เสนอแนะ ซึ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) เป็นปีแรก บ่ายวันเดียวกันลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เพื่อนิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่2

ใส่ความเห็น