วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประเภท เรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย หากผู้ใดสนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้