วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ครบุรี อ.เสิงสาง 1/65
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ครบุรี อ.เสิงสาง 1/65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา