ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561มีผลบังคับใช้ กอร์ปกับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แบบหักศอก (Disruptive Change) ต่างๆการปรับตัวให้เท่าทัน "ความปกติใหม่" หรือ New Normal ทำให้หน่วย...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนต์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นม.3

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 4 เวลา 08.00 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในงานการแสดงความยินดี นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน ในโอกาสย้าย มาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ สำนักงน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 23 ลว 3 กันยายน 2564 และยกเลิกการประเมินตาม ว 20 แล...

Read More