สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อ.ครบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุตาโฮโนนกลาง โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินโรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์ โรงเรียนบ้านดอนกรูด โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โรงเรียนบ้านเฉลียงโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านเมืองปัก”สืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว” ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นางสาววิไลวรรณ นามพลแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม"เมืองปักร่วมใจสืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว" ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ดอกแก้ว)บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เสิงสาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้าวสุรนารี 2521 อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดอบรมออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ นำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ สถาบันจงขอเชิญหากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรรมอบรมดังกล่าว หากท่านในสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.ศุภรดา เกษร โทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1477 หรือ 092-414-5296 และเอกสารแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ IMG-8ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ รุ่น 1-5

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่1-รุ่นที่5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแบะแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง ข้อกำหนดในการออกแบบฯการปรับปรุงแก้ไขแบบฯข้อสังเกตในการคำนวณค่าปรับ ประเด็นปัญหาและข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการคำนวณค่าปรับเป็นต้นโดยโครงการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ 0852224218 ID Line: thailocalsu E-mail: [email protected] คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th เอกสารใบสมั...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล เสร็จสิ้นเป็นที่เป็นเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวันคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับรางวัลตามประกาศผลการคัดเลือกของคุรุสภา ดังรายละเอียด QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยให้ติดต่อ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-300-106 คุรุสภาดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในภาคการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21”

เนื่องด้วยบริษัทแพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มีการนำกระบวนผู้นำในตัวฉัน หรือ Leader in me และอีกหลากหลายหลักสูตรของสถาบันแฟรงคลินโควีย์เอ็ดดูเคชั่นและได้สร้างผลสำเร็จแก่โรงเรียนหลายแห่งโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ Leader in Me Lighthouse Schools ของโลก หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรินทร์ คงเรือง เบอร์โทร 081-910-7298 อีเมล์ : [email protected] 29พย64ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มี 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ (48หน่วยกิต) ไม่มีเรียนรายวิชา ระยะเวลา 3 ปี 2) หลักสูตร แบบ 2.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) เรียนรายวิชา (12หน่วยกิต) ระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรทั้ง 2 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้เป็นผู้รอบรู้ รู้ลึก และเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8732115,081-9754360,081-8730334,098-1046549,086-8889754 และ Website : http://w3.neu.ac.th/docs/phd/ci-phd.pdf ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.สมทรง สิทธิ 081-8732115 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563″ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างการขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญาการแจ้งการเรียกค่าปรับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการการวินิจฉัยปัยหาการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามส่ใบสมัครได้ทีี่ คุณบลู โทรศัพท์ 0852224218 ID Line: thailocalsu E-mail: thailocalsu@hotmail...

Read More