จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)โดย นายเลิศ ปรุงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) vijai_ler...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาสถาบันพัฒนาครู

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.หักสูตรในการอบรมพัฒนาดังนี้ 1. การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ โดยสถาบันพัฒนาคร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลฯ DLTV

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสและการจ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2565 โครงการบ้าน...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศ...

Read More